MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Město Výsluní

Projekt ” Pořízení vybavení pro spolkové aktivity “

ev.č. 12/015/41200/130/000433 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na
SZIF. Celkové výdaje projektu 279 000,-Kč, požadovaná dotace je 210 600,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacena plná částka požadované dotace. Celkové skutečné náklady činily 284 288,- Kč

Kontrola projektu proběhla 28.8.2014. Dne 1.8.2019 skončí doba udržitelnosti projektu
a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.


 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.