MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Bílence

Projekt ev.č. 09/008/41200/130/001512 Odvedení dešťových vod, obnova komunikací, ozelenění a zvelebení veřejných ploch v obci Bílence, celkové výdaje 1 947 025 Kč, přiznaná dotace 1 472 539 Kč, projekt je ve stadiu přípravy realizace.

Žadatel ukončil administraci projektu. Nebyla tím pádem ani podána žádost o proplacení, finanční protředky nebyly čerpány a zůstávají k dispozici MAS.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.