MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Jiří Čapek

Projekt ” Modernizace zemědělského podniku nákupem secího stroje"

ev.č. 13/018/41200/130/000923 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 1 076 900,-Kč, požadovaná dotace je 445 000,-Kč. Projekt byl zrealizován a bylo vyplaceno 444 961,- Kč. Celkové náklady činily 1.076.807,- Kč. 

Kontrola projektu proběhla 26.8.2014. Dne 1.10.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

 

Nový secí stroj

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.