MAS Sdružení Západní Krušnohoří

VAIGL A SYN s.r.o.

Projekt ” Modernizace stávající čerpací stanice na bezobslužný výdejní terminál motorové nafty“

ev.č. 12/017/41200/130/001607 – 8 výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 300 000,-Kč, požadovaná dotace je 100 000,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacená částka dotace 99 400,-Kč

Kontrola projektu proběhla 15.8.2014. Dne 27.6.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

 

nana

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.