MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Výsluní

Město Výsluní - Projekt 3.výzvy – 10/010/41200/130/001449 ” Restaurování tří kamenných skulptur umístěných na náměstí ve Výsluní a doplnění andělíčka” Celkové výdaje projektu 571 450 Kč, přiznaná dotace je 467 550 Kč. Dohoda byla podepsána. Projekt byl zrealizován. Platba byla schválená a 14.11.2011 bylo vyplaceno 430 200 Kč

Kontrola projektu proběhla 6.2.2013. Dne 16.12.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


Restaurované skulpturyRestaurované skulptury

Restaurované skulpturyRestaurované skulpturyRestaurované skulptury

Restaurované skulpturyRestaurované skulptury

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.