MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Hora Svaté Kateřiny

Město Hora Svaté Kateřiny- Projekt 3.výzvy – 10/010/41200/130/001459 ” Poutní místa v Hoře Svaté Kateřiny “ Celkové výdaje projektu 576 000 Kč, přiznaná dotace 432 000 Kč. Dohoda byla podepsána. Projekt byl zrealizován a vyplacená částka dotace je 283 215,-Kč.

Kontrola projektu proběhla 5.2.2013. Dne 16.12.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.