MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Místo

Místo - Projekt 3.výzvy – 10/010/41200/130/001709 – “Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice” Celkové výdaje projektu 267 500 Kč, přiznaná dotace je 220 500Kč. Dohoda byla podepsána. Projekt je zrealizován a byla podána žádost o proplacení. Platba byla schválena a 14.11.2011 bylo vyplaceno 220 500,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 6.2.2013. Dne 8.12.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


Restaurovaný sloupRestaurovaný sloup

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.