MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Droužkovice - sochy

Projekt ” Restaurování 2 pískovcových pomníků a kamenného kříže s plastikou Krista v Droužkovicích “

ev.č. 12/015/41200/130/000455 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 430 040,-Kč, požadovaná dotace je 325 530,-Kč. Projekt zrealizován a byla vyplacena celá požadovaná dotace. Celkové skutečné náklady činily 437 000,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 15.8.2014. Dne 29.10.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena. 


 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.