MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Wirth Petr

Wirth Petr

Projekt "Modernizace zemědělského podniku - Petr Wirth" nákup lisu a baličky na kulaté balíky. Registrační číslo: 18/001/19210/342/159/000489 - 1. výzva MAS SZK, z.s., byl dne 22.10.2018 schválen ke spolufinancování. 

Celkové náklady: 333 960,- Kč přiznaná dotace: 166 980,- Kč

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Pozvánka

PORTA APERTA

Pozvánka

Plakát Březno vinobraní

 

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.