MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Jašurková Mikutová Gabriela MVDr.

Jašurková Mikutová Gabriela MVDr.

Projekt "Stáj pro koně" Nová boxová stáj pro chov koní o kapacitě 10 koní a technika – kontejnerový nosič a dva kontejnery. Registrační číslo: 18/001/19210/342/159/000483 - 1. výzva MAS SZK, z.s., byl dne 22.10.2018 schválen ke spolufinancování. 

Celkové náklady: 1 077 700,- Kč přiznaná dotace: 500 000,- Kč

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.