MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Údlice

Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov

Název projektu: Komunitní centrum Údlice

Obsahem projektu je kompletní přestavba zchátralé a nevyužívané hospodářské budovy v areálu fary v Údlicích na komunitní centrum. V tomto zařízení vzniknou prostory, které budou sloužit obyvatelům a místním spolkům z Údlic i širšího okolí k realizaci sociálních, vzdělávacích, volnočasových, kulturních a společenských aktivit. V zařízení nebudou poskytovány přímo sociální služby, ale služby/činnosti budou směřovat k zabránění sociálnímu vyloučení. Obdobné zařízení se nikde v okolí nenachází.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.