MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Strupčice

Obec Strupčice

Název projektu: Výstavba dílen pro praktickou výuku ZŠ Strupčice.  Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010396. 1. výzva MAS SZK.

Předmětem projektu je výstavba nového objektu dílen pro praktickou výuku na ZŠ v obci Strupčice.
Dispoziční řešení školy a dlouhodobé vytížení kapacity školy je spojeno s tím, že téměř všechny učebny slouží zároveň i jako kmenové. Škole tak chybí možnost praktické výuky a realizaci dílenské výuky pro všechny ročníky základní školy. Nejvhodnějším řešením je výstavba nového objektu v areálu školy kapacitně umožňující výuku až 22 dětí, kdy součástí projektu bude i nezbytné dílenské vybavení.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Pozvánka

PORTA APERTA

Pozvánka

Plakát Březno vinobraní

 

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.