MAS Sdružení Západní Krušnohoří

OPZ+

Kdo má zájem se podílet na přípravě akčního plánu OPZ+ pro období 2021 - 2027 v naší MASce?

Rádi bychom vytvořili pracovní skupinu, která začne pracovat na přípravě Akčního plánu pro OPZ+.

V období 2021 - 2027 by měly MAS mít z OPZ+ alokovanou určitou částku finančních prostředků. Tyto prostředky budou MAS moci použít na realizaci "svých" dvou projektů během celého programového období. První projekty by měly být zahájeny 1.1.2023 a jejich CZV by měly být v rozmezí 50 - 70% z alokované částky. Zbytek by měl být využit potom ve druhém projektu, který by měl být na ten první navazující.  Projekty budou moci mít partnery s finanční spoluúčastí. 

MAS bude podávat standardně žádost. Její součástí bude právě akční plán. Ten bude muset být zpracovaný podle osnovy, vydané MPSV. Akční plán tedy MPSV nebude schvalovat samostatně, ale až při administraci žádosti o dotaci. Akční plán bude na celé období a nepočítá se s tím, že bude během tohoto období aktualizován.

Předpoklad je, že by se snad žádosti mohly podávat cca od 05/2022. 

A úkolem pracovní skupiny OPZ+ bude nadefinovat potřeby území tak, aby MAS projekt mohla nejen podat, ale také ho úspěšně realizovat.

Předpokládá se, že finanční spoluúčast ze strany MAS bude 0% a financování ex-ante. OPZ+ zatím ale, stejně jako všechny ostatní programy, není schválen ze strany EU. Nebude  např. možné podporovat sociální služby podle zákona o sociálních službách ani příměstské tábory jak je známe nyní, ale bude možné podpořit tzv "komunitní tábory", což bude obdoba příměstských táborů, ale tak ,aby se do nich mohla zapojit širší komunita dětí, nejen dětí pracujících rodičů apod.  

Kdo má, prosím, zájem být členem pracovní skupiny OPZ+, nechť se přihlásí - info@maskaszk.cz nebo na tel. 737 177 432 (H.Dufková).       

 

Datum vložení: 30. 6. 2021 15:16
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2021 15:32
Autor: Ing. Hana Dufková

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.