MAS Sdružení Západní Krušnohoří

RSS

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

 • Začínající podnikatelé, Ústecký kraj pro vás otevírá dotační program

  14.5.2021 09:17

  Po šesté mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu. Podat žádost o dotaci lze od 14. 6. do 16. 7. 2021.

 • Na Program obnovy venkova půjde letos v Ústeckém kraji 26 milionů korun

  14.5.2021 09:07

  Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje ve výši 26 milionů korun na Program obnovy venkova. Obce si tak budou moci od 11. června do 12. července podávat žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje, který naplňuje Strategii rozvoje

 • Žádosti o dotace - PRV - 7. výzva MAS

  27.4.2021 00:00

  Seznam přijatých projektů - 7. výzva (267.79 kB) 7. výzva MAS k podávání žádostí o dotaci z programového rámce Programu rozvoje venkova MAS Sdužení Západní Krušnohoří byla uzavřena v neděli 25. dubna. Žadatelé mohli podávat svoje žádosti do čtyř fichí, vesměs určených k podpoře a rozvoje podnikání v regionu, ať již zemědělského, nezemědělského či lesnického. Bylo podáno celkem 31 projektů z celkovým požadavkem na dotaci ve výši 13 954 635,30 Kč. Celková alokace finančních prostředků, které mohou být mezi žadatele rozděleny, je 9 734 195 Kč. Na fichi č. 2 bylo alokováno 6 734 195 Kč, požadavek na dotaci je 10 971 885,30 Kč, 3 bylo alokováno 1 000 000 Kč, požadavek na dotaci je 1 290 000 Kč, 5 bylo alokováno 1 000 000 Kč, požadavek na dotaci je 1 215 250 Kč, 9 bylo alokováno 1 000 000 Kč, požadavek na dotaci je 477 500 Kč.

 • KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt - tisková zpráva

  22.4.2021 09:44

  DROUŽKOVICE 20.04.2021 - Již po šestnácté zasedala certifikační komise MAS Sdružení Západní Krušnohoří, aby udělila značku „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“. Noví žadatelé byli čtyři. Všichni žadatelé byli úspěšní - komise rozhodla o udělení značky.

 • FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE V ÚSTECKÉM KRAJI

  08.4.2021 11:04

  Dnes se uskutečnilo on-line setkání starostů a starostek územní působnosti MAS, na kterém byli Ing. Mgr. Markem Hartychem seznámeni s tím, co to Fond spravedlivé transformace je a jaké dává obcím možnosti.

 • POZVÁNKA na seminář - FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE V ÚSTECKÉM KRAJI

  03.4.2021 15:26

  území Ústeckého kraje bylo, díky své průmyslové historii i přítomnosti, identifikováno jako uhelný region se zvýšenou potřebou transformace na klimaticky neutrální ekonomiku. Tím se mu otevírá možnost čerpání evropských financí na projekty, které přispějí k řešení dopadů této transformace...

 • Seminář pro žadatele (a příjemce) k 7. výzvě PRV

  03.4.2021 00:00

  Odkaz na připojení se k semináři: meet.google.com/bmt-rygo-wjx Pozvánka na seminář (301.24 kB) Prezentace_V7 (1.65 MB)

 • PRV - Předběžná informace o vyhlášení výzvy č. 7 - avizo č. 2

  17.3.2021 15:42

  Informujeme případné žadatele, že vyhlášení výzvy č. 7 Programového rámce Program rozvoje venkova bylo schváleno. Výzva bude vyhlášena 22. března 2021.

 • PRV - harmonogram výzev pro rok 2021

  13.3.2021 00:00

  MAS tímto informuje případné zájemce, že první výzva (výzva č. 7) v roce 2021 bude s největší pravděpodobností vyhlášena v týdne od 22.3.2021; druhá výzva v roce 2021 bude nebo nebude vyhlášena podle aktuální výše volných alokovaných finančních prostředků pro programový rámec Program rozvoje venkova. Pokud by MAS disponovala volnými finančními prostředky, výzvy by byla vyhlášena pravděpodobně ve 4. čtvrtlení roku 2021.

 • PRV - Výzva č. 7

  13.3.2021 00:00

  PRV - výzva č. 7 (708.17 kB) Žádosti o dotace je možné podávat prostřednictvím Portálu Farmáře SZIF od 22.3.2021 do 25.4.2021. ŽoD je možné podávat ve fichích č. 2,3,5 a 9 - viz níže. Seminář pro žadatele se uskuteční 6.4. 2021 od 10 hodin v on-line prostředí. Přihlásit se můžete zde: meet.google.com/bmt-rygo-wjx . V jiné dny jsou manažer a pracovníci MAS k dispozici v kanceláři MAS (Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice) nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS. Osobní konzultaci je třeba předem domluvit (e-mailem nebo telefonicky). Informace lze poskytnout také e-mailem (info@maskaszk.cz) nebo telefonicky (724 960 964, 737 177 432). Kompletní informace k výzvě jsou uvedeny v textu výzvy (708.17 kB) Pravidla Fiche Fiche č. 2 Fiche č. 3 Fiche č. 5 Fiche č. 9 Seminář 6.4.2021 od 10 hodin Pozvánka na seminář (301.24 kB) Prezentace_V7 (1.65 MB)

 • Dožínky na Chomutovsku v roce 2021

  11.3.2021 14:40

  Informujeme, že i v letošním roce, pokud tomu epidemiologická situace dovolí, bude MAS společně s obcí Vrskmaň a Okresní agrární komorou pořádat již oblíbenou akci Dožínky na Chomutovsku. Ta letos proběhne 28.srpna opět v obci Vrskmaň.

 • KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST v roce 2021

  11.3.2021 14:31

  S ohledem na vývoj a nejisté predikce epidemiologické situace jsme se pro letošní rok rozhodli upustit od pořádání KRUŠNOHORSKÉHO regiofestu. Budeme se těšit, že snad v příštím roce se situace již natolik vrátí do normálu, že akce bude moci v květnu 2022 proběhnout. Děkujeme za pochopení.

 • PRV - Předběžná informace o vyhlášení výzvy č. 7 - avizo

  11.3.2021 11:17

  Informujeme případné žadatele, že vyhlášení výzvy č. 7 Programového rámce Program rozvoje venkova je plánované v týdnu od 22. března 2021. Upozorňujeme, že termín je pouze informativní a není závazný.

 • Pravidla PRV - platná pro rok 2021

  11.3.2021 00:00

  Žadatel: Pravidla 19.2.1. platná pro rok 2021 - čistopis (2.49 MB) Pravidla 19.2.1. platná pro rok 2021 - revize (změny) (2.69 MB) MAS Pravidla pro MAS - čistopis (650.82 kB) Pravidla pro MAS - revize (794.9 kB) Změny strategií Pravidla pro změny strategií - čistopis (535.55 kB) Pravidla pro změny strategií - revize (639.8 kB) zdroj: Tisková zpráva ze dne 14.12.2020 (286.22 kB)

 • Veřejná sbírka KONTO MATÝSEK - bankovní výpis č. 2021/02

  09.3.2021 00:00

  Výpis č. 02/2021 (113.32 kB)

RSS

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Konzultace

V kanceláři MAS na adrese Rudé armády 23 
431 44 Droužkovice.

Po až Pá 9-12, 13-15 hod.
V případě dohody i mimo tuto dobu. Návštěvu doporučujeme předem telefonicky dojednat.

tel. 724 960 964
info@maskaszk.cz

Zpravodaj

1-21

Zpravodaj 1 - 2021 je ke stažení zde 

 

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.