MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Statek u Pakostů s.r.o.

Projekt "Modernizace statku Nová Ves" 

Nákup přepravníku balíků a rozmetadla chlévského hnoje.
6. výzva MASSZK z.s. reg. č. 20/006/19210/342/159/002722 
byl dne 2. září 2020 výběrovou komisí doporučen k financování.

Celkové způsobilé výdaje: 815 000 Kč.  Požadovaná dotace: 489 000 Kč.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.