MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Marcel Lískovec

Projekt "Modernizace sklizně pícnin"

Nákup 1ks přepravníku balíků a 1 ks shrnovače píce.
6. výzva MASSZK z.s. reg. č. 20/006/19210/342/159/002717 
byl dne 2. září 2020 výběrovou komisí doporučen k financování.

Celkové způsobilé výdaje: 900 000 Kč.  Požadovaná dotace: 450 000 Kč.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.