MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Kristýna Brůhová

Projekt "Rozvoj zemědělského podniku" 

Nákup kombinovaného kypřiče půdy.
6. výzva MASSZK z.s. reg. č. 20/006/19210/342/159/002726 
byl dne 2. září 2020 výběrovou komisí doporučen k financování.

Celkové způsobilé výdaje: 968 000 Kč.  Požadovaná dotace: 580 800 Kč.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.