MAS Sdružení Západní Krušnohoří

ZŠ Jirkov

Název projektu: Mediální výchova

Předkládaný projekt je zaměřen na řešení nedostatečné vybavenosti Městského gymnázia a základní školy Jirkov, konkrétně pracoviště v ul. Krušnohorská. Zařízení nedisponuje žádnou moderní učebnou pro výuku počítačové gramotnosti a cizích jazyků, která by byla v souladu se současnými trendy ve vzdělávání. Právě vytvoření takových učeben pro první a druhý stupeň školy je cílem projektu. Součástí projektu je také rozšíření bezbariérovosti a konektivity školy.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.