MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Zdeněk Palzer

Projekt "Pořízení zemědělské techniky" 

Pořízení 1 ks přepravníku na balíky, pořízení traktorové diskové sekačky čelní, dvou-rotorový nahrabovač.
6. výzva MASSZK z.s. reg. č. 20/006/19210/342/159/002715 
byl dne 2. září 2020 výběrovou komisí doporučen k financování.

Celkové způsobilé výdaje: 999 000 Kč.  Požadovaná dotace: 599 400 Kč.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.