MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Jan Bína

Projekt "Modernizace farmy, Boleboř - shrnovač píce" 
6. výzva MASSZK z.s. reg. č. 20/006/19210/342/159/002720 
byl dne 2. září 2020 výběrovou komisí doporučen k financování.

Celkové způsobilé výdaje: 302 500 Kč.  Požadovaná dotace: 211 750 Kč.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.