MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Blatno

Projektu "Oprava lesní cesty na p. p. c. 1147/1 v k.ú. Blatno u Chomutova"

Reg. číslo 20/005/19210/342/159/000335 - 5. výzva MAS SZK, z.s. byla dne 13. května 2020 zaregistrována ŽOD.

Celkové náklady: 2 995 247 Kč, požadovaná dotace: 2 695 722 Kč.

11.11.2020 byla administrace ukoncena ze strany SZIFu.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.