MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Jirkov Jazyková výchova 1

Název projektu: Jazyková výchova 1

Předkládaný projekt je zaměřen na řešení nedostatečnosti výukového zázemí 1. stupně na Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov (dále také 4. ZŠ Jirkov), v důsledku kterého není možné zcela naplňovat klíčové kompetence IROP Cizí jazyk a Práce s digitálními technologiemi. Cílem projektu je vytvoření nové jazykové laboratoře, která bude poskytovat adekvátní podmínky pro moderní výuku cizích jazyků s využitím ICT. Dílčím cílem je také zvýšení úrovně bezbariérovosti školy.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.