Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Žadatel: Obec Bílence

Projekt ” Modernizace a přístavba společenského sálu č.p. 43 v Bílencích “

ev.č. 12/017/41200/130/001619 – 8. výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 3 600 000,-Kč, požadovaná dotace je 1 800 000,-Kč. Byla podepsaná smlouva s dodavatelem a projekt se realizuje.

Projekt je zrealizován a dotace byla v plné výši proplacena. Celkové skutečné výdaje činily 3 125 891,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 24.3.2015. Dne 31.7.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx