Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Nezabylice – oprava vnějších omítek obecního úřadu a kulturního domu

Projekt “ Oprava vnějších omítek budov obecního úřadu a kulturního domu v Nezabylicích“ ( 2. výzva MAS SZK).
ev. č. 10/009/41200/130/000251. Celkové výdaje projektu 2 393 200 Kč, přiznaná dotace 1 760 400 Kč. Projekt je realizován, byla podána žádost o proplacení. Proběhla fyzická kontrola na místě ze strany SZIF. Žadatel byl sankcionován 10% sankcí za neoznámení změn v projektu, které byly při fyzické kontrole ze strany SZIF zjištěny. 21.3.2011 byla proplacena dotace ve výši 1 540 421 Kč.

 Kontrola projektu proběhla 2.8.2012. Dne 18.8.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


Obecní úřad před počátkem realizace projektuObecní úřad po realizaci projektuKulturní dům po realizaci projektu