Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Adolf Loos

Projekt ev.č. 10/009/41200/130/0000188 Zimoviště pro hovězí dobytek, ( 2. výzva MAS SZK).
celkové náklady 1 323 987 Kč, přiznaná dotace 550 661 Kč. Projekt je realizován, po kolaudaci. Byla podána žádost o proplacení a proběhla již fyzická kontrola na místě ze strany SZIF. Dotace projektu byla 22.2.2011 proplacena ve výši 548.080,00 Kč.

Kontrola projektu proběhla 5.9.2012. Dne 26.8.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.

 


Zimoviště pro hovězí dobytekZimoviště pro hovězí dobytekZimoviště pro hovězí dobytek

Zimoviště pro hovězí dobytek