Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Hrušovany

Obec Hrušovany v rámci 1. výzvy MAS SZK realizovala projekt “Zlepšení vybavenosti obce Hrušovany”, reg. č. 09/008/41200/130/001480. Celkové náklady projektu 2 450 522 Kč, přiznaná dotace 1 800 000 Kč. Projekt řeší modernizaci zastaralého veřejného osvětlení do Lažan. Projekt byl zaregistrován na SZIF 20.10.2009 a 2.12.2010 byla ze strany SZIF proplacena konečná žádost o proplacení.

Projekt byl podpořen celou přiznanou dotací ve výši 1,8 mil. Kč a dotace byla proplacena 24.9.2010 900 000 Kč a 10.12.2010 900 000 Kč, tedy celkem 1 800 000 Kč.

Kontrola projektu proběhla 7.8.2012. Dne 3.5.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


Modernizace zastaralého veřejného osvětlení do LažanModernizace zastaralého veřejného osvětlení do LažanModernizace zastaralého veřejného osvětlení do Lažan