Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Kontroly projektů a realizace projektů

U projektů probíhají kontroly:

 • v rámci hodnocení projektu před jeho zahájením - zjišťuje se skutečný stav, zda odpovídá žádosti, zda nebyla práce již zahájeny apod. - =rovádí projektový manažer společně s hodnotící komisí, stávající stav se zdokumentuje,
 • v rámci realizace projektu kontroluje projektový manažer jeho průběh, spolupracuje s příjemcem dotace, sleduje, aby projekt byl realizován v souladu se žádostí. Pokud jsou změny, pomáhá žadateli tyto hlásit, během realizace v rámci možností provádí zdokumentování realizace - foto
 • po ukončení projektu projektový manažer před tím, než MAS SZK podepíše žádost o proplacení, zkontroluje zda je projekt skutečně fyzicky dokončený, provede fotodokumentaci. Projektový manažer zkontroluje, zda jev místě realizace informace o tom, že projekt byl realizován z PRV, osy IV LEADER, zda obsahuje všechny náležitosti, včetně loga MAS SZK.  
 • v době udržitelnosti provádí monitoring projektů projektový manažer spolu se členy monitorovací komise. Provádí se na místě realizace u příjemce dotace. Ten je povinene doložit všechny skutečnosti, ke kterým se podáním Žádosti o dotaci zavázal. Kontroluje, zda  je předmět projektu využíván v souladu s projektem a zda jej využívá subjekt, který je oprávněn jej využívat. Kontroluje též, zde po celou dobu udržitelnosti je zajištěna publicita projektu. V případě,že je zjištěno pochybení, řeší se nejprve s příjemcem dotace na místě, příjemce dostane lhůtu pro znovuuvedení do správného stavu. Pokud není závada odstraněna, MAS zjištěné nedostatky hlásí SZIF, případně FÚ.  
 • MAS zajistí minimálně 2 kontroly každého projektu v době jeho udržitelnosti. O kontrolách vede záznamy a fotodokumentaci. Záznamy včetně fotodokumentace vede v papírové složce projektu i v elektronické verzi.