Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Národní operační programy

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Ty, které se vztahují k CLLD naší MAS jsou tyto:

 

Pro tyto programy bychom měli obdržet alokace.

 

Dál můžeme jako spolek využít ve prospěch realizace CLLD tzv "napřímo", to znamená, že MAS by mohla být žadatelem o dotaci na projekt, kterým bude napňovat CLLD, tyto operační programy:  

Informace k IROP

Pořízení vybavení pro hasiče (JPO II. a III. kategorie)

Přes SC 1.3 je možné realizovat projekt zaměřený např. na nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody za podmínky, že žadatel vyplývá z vymezeného území z důvodu sucha. V MAS SZK se jedná o ORP Chomutov, Kadaň, Litvínov a Žatec. Všechny tyto ORP jsou vymezeny z důvodu sucha. Na území MAS SZK lze realizovat projekty přes SC 1.3.( zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof).  

V případě S.C. 4.1 (prostřednictvím MAS) budou podpořeny pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Spolufinancování 95% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% příjemce.

Výstavba či rekostrukce chodníků

Výstavbu či rekonstrukci chodníků bude možné realizovat v zájmu bezpečnosti pěší dopravy a přizpůsobení osobám s omezenou pohyblivostí. Skutečnost, že je akce realizována v zájmu bezpečnosti se bude prokazovat Auditem bezpečnosti.

Auditem bezpečnosti se rozumí posouzení stavby a její dokumentace dle parametrů stanovených Zákonem č. 13/1197 Sb., § 18g, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím využívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu. Podrobnosti budou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Územní plány

SC 3.3. - v roli žadatele bude vždy obec s rozšířenou působností (ORP). Budou podporovány územní plány a jejich změny. V případě ORP Chomutov by mělo být  možné, aby žadatelem bylo i SM Chomutov (projekt bude realizován na území MAS SZK). 

Pravděpodobně bude možné realizovat územní plány i územní studie (pokud si to ve strategii nastavíme) v prostřednictvím MAS.

Způsobilost DPH

DPH je způsobilá pro pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty  235/2004 Sb.

 

 

PS Vzdělávání

Pracovní skupina pro školství. Bude zapojena v přípravě MAP (Místní akční plán).

 

členové

 • Jana Petrovajová
 • Michal Vlach
 • Vladimír Haška
 • Jiří Chloupek

 

přihlašovací formulář pro zájemce o členství v PS Vzdělávání

PS sociální začleňování

PS se bude zabývat potřeb v oblasti sociálního začleňování a sociálních potřeb. 

PS podnikání a zemědělství

Pracovní skupina zaměřená na zemědělství a drobné podnikání na venkově

PS Rozvoj venkova

Pracovní skupina se bude zabývat zejména oblastí IROP