Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Mid - term evaluace k 31.12.2018

Evaluační zpráva, schválená MMR

Dne 6. září 2019 byla MAS schválena střednědobá evaluační zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří 2014-2020.


Resilience

Klimatická změna již nyní přináší nevyhnutelné dopady, kterým musíme čelit.
Zastavení oteplování je předmětem mitigace (zmírňování). Změny nicméně už nastaly a budou pokračovat a lidstvo se jim musí přizpůsobit - adaptovat se na ně. Koncentrace skleníkových plynů v ovzduší na dnešní úrovni způsobuje a způsobí nemalé další oteplování. Užívání fosilních paliv nicméně neskončí ke dnešnímu dni a i kdyby skončilo velmi rychle, během několika desetiletí, oteplí se asi o jeden další stupeň (podle nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC).

I když v České republice nebudou dopady změny vyvolané oteplováním zřejmě tak dramatické jako v mnohých jiných částech světa, je nutné vzít tuto hrozbu na vědomí a uvědoměle na ni v předstihu reagovat. Schopnost čelit hrozbám se nazývá resilience.

Resilience

je schopnost (soustavy, systému, uskupení či celku - ať už jedince, lesního ekosystému, města, podniku nebo ekonomiky) vypořádat se se změnami a nadále je rozvíjet. To se týká jak odolnosti vůči šokům a poruchám (jako jsou bezprecedentní průběhy a změny počasí nebo finanční krize), tak schopnosti přinést v důsledku těchto událostí obrodu a inovinovace. Ve společenských soustavách klade resilientní myšlení důraz na učení a sociální rozmanitost). Společnost se musí adaptovat nejen na velmi odlišné klima s velikou variabilitou stavů počasí, ale i na situaci, že fosilní paliva budou mnohem dražší, či dokonce nedostupná (první na řadě je ropa, ale vzhledem k naší závislosti na Rusku jde rovněž o zemní plyn). Obzvláště v současné politické situaci a vývoji na Ukrajině je otázka minimalizace závislosti na dovozu energetických surovin z politicky nepředvídatelných oblastí daleko naléhavější bezpečnostní otázkou pro celou Evropu. Z hlediska bezpečnostního i environmentálního se cesta k energetické soběstačnosti, využívání lokálních obnovitelných zdrojů a úspor je pro Evropu nezbytným cílem.

Vnímáme, že téma klimatické změny, nutnost zmírnění a adaptace prakticky nevstupují do úvah většiny jednotlivců a správ obcí. Proto v souladu s objevujícím se trendem, ale také s tím, že dopady klimatické změny nelze nadále z uvažování vytěsňovat, navrhujeme pracovat s pojmem resilience/odolnosti a věříme, že bude pro společnost pochopitelný, motivující a inspirující. Pojem nabízí totiž pochopení, proč udržitelná řešení přinášejí nezávislost (na vnější podpoře), zvyšují i bezpečnost (krizové situace jsou oddáleny, jen čelíme složitějším podmínkám, ale jsme na ně připraveni), zvyšují odpovědnost za sebe sama, za svou obec. 

Změna klimatu a její lokální souvislosti / koncept resilience

Stáhněte si prezentace ze semináře Obce a regiony odolné proti změně klimatu konaného 8. prosince 2014 v Liberci.

zdroj: http://www.veronica.cz/?id=583