Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Střednědobá evaluace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 -2020

MAS měla za povinnost zpracovat do 30.6.2019 tzv. střednědobou evaluaci své strategie pro období 2014 - 2020. Zpráva byla zpracována podle příslušné metodiky k 31.12.2018. celý text

CLLD 2014-2020 | 2. 7. 2019 | Autor: Ing. Hana Dufková

Aktuálně vyhlášené výzvy - stav k 20. 6. 2019

Souhrnný přehled o aktuálních výzvách MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. celý text

CLLD 2014-2020 | 20. 6. 2019 | Autor: Ing. Hana Dufková

Aktualizace Strategie - žádost o součinnost - poskytnutí informací

Dovolujeme si Vás požádat o součinnost - poskytnutí informací, které pomohou zaktualizovat strategii v její implementační části, zejména v reálném nastavení zbylých alokací na jednotlivá opatření. celý text

CLLD 2014-2020 | 10. 6. 2019 | Autor: Ing. Hana Dufková

Výběrová komise zasedla a doporučila

Včera, 16. dubna, se výběrová komise sešla na dlouho předem naplánované schůzce,aby projednala a vybrala další projekty, které navrhne k podpoře. celý text

CLLD / PRV, CLLD / OP Z, CLLD / IROP | 17. 4. 2019 | Autor: Ing. Hana Dufková

Aktuálně vyhlášené výzvy - stav k 22.1.2019

Zveřejňujeme přehled aktuálně vyhlášených výzev MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. celý text

ostatní | 22. 1. 2019 | Autor: Ing. Hana Dufková

Aktuálně vyhlášené výzvy - stav ke 14.12.2018

V přiloženém přehledu najdete aktuálně vyhlášené výzvy MAS Sdružení Západní Krušnohoří,z.s. celý text

ostatní | 14. 12. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Aktuálně vyhlášené výzvy - stav k 17.10.2018

Pro přehlednost zveřejňujeme přehled aktuálně vyhlášených výzev. celý text

CLLD 2014-2020, CLLD / PRV, CLLD / OP Z, ... | 17. 10. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Aktuálně vyhlášené výzvy - stav k 10.8.2018

Pro přehlednost zveřejňujeme přehled aktuálně vyhlášených výzev. celý text

CLLD / PRV, CLLD / OP Z, CLLD / IROP | 11. 8. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Předpokládané datum vyhlášení výzvy IROP - školy a školky

Dáváme na vědomí, že předpokládáme, že 1. výzva MAS v IROP, zaměřená na školy a školky (Opatření F34) bude vyhlášena 8. června. Sledujte, prosím, web www.maskaszk.cz. celý text

CLLD 2014-2020, CLLD / IROP | 30. 5. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Předpokládané datum vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Informujeme případné zájemce, že v nejbližších dnech by měla být vyhlášena výzva č. 2 MAS v Programu rozvoje venkova. Předpokládané datum vyhlášení je 1. červen 2018. Výzva se bude týkat fichí č. 2 -9. celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Žádosti PRV byly vráceny ze strany MAS žadatelům k podání na SZIF

Upozorňujeme žadatele, že jsme jim vrátili žádosti z 1. výzvy k podání žádostí na SZIF. celý text

ostatní | 23. 4. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Schválené žádosti o dotace - 1. výzva - PRV

Výkonný výbor na základě doporučení výběrové komise schválil k podpoře projekty 1. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

MAS bude vyhlašovat druhou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu pro infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání

MAS v dohledné době vyhlásí 2. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, zaměřenou na podporu infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání celý text

CLLD / IROP | 9. 4. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

MAS bude vyhlašovat první výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu pro předškolní zařízení a základní školy

MAS v dohledné době vyhlásí 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, zaměřenou na podporu infrastruktury předškolního vzdělávání a základních škol. celý text

CLLD / IROP | 7. 4. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Operační program zaměstnanost

K dnešnímu dni jsme Řídící orgán Operačního programu zaměstnanost požádali o ověření souladu s Programem pro čtyři výzvy.(aktualizováno 23.3.2018) celý text

ostatní, CLLD / OP Z | 17. 3. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Informace pro žadatele- PRV - doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení

je řešeno v PRAVIDLECH, části A (obecné podmínky), část 4.6. Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF, uvedeného ve výzvě MAS, a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě. celý text

CLLD / PRV | 26. 2. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Informace pro žadatele - 2.kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Informujeme žadatele, kteří podali žádosti v 1. výzvě PRV, že jim byly dne 19. února 2018 vráceny na Portálu farmáře žádosti k doplnění/opravě. Zároveň jim byly do jejich žádostí jako nepovinná příloha nahrány výzvy k doplnění/opravě. Termín pro doplnění/opravu žádostí je do 26.února 2018. Výzvy byly žadatelům zaslány i na e-mailové adresy, uvedené v žádostech. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Informace pro žadatele - 1.kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Informujeme žadatele, kteří podali žádosti v 1. výzvě PRV, že jim dnes byly vráceny na Portálu farmáře žádosti k doplnění/opravě. Zároveň jim byly do jejich žádostí jako nepovinná příloha nahrány výzvy k doplnění/opravě. Termín pro doplnění/opravu žádostí je do 15.února 2018. Výzvy byly žadatelům zaslány i na e-mailové adresy, uvedené v žádostech. celý text

ostatní, CLLD / PRV | 7. 2. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Výzva č.1 a 2 OP Z prodlouženy do 28. února 2018

Informujeme, že výzvy č. 1 a 2 Operačního programu zaměstnanost byly prodlouženy do 28. února. celý text

ostatní, CLLD / OP Z | 26. 1. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

PRV - finanční zdraví žadatele

Připomínáme všem žadatelům v PRV, že povinnou přílohou žádosti o dotaci (pokud v Pravidlech není uvedeno jinak) jsou tabulky finančního zdraví. celý text

CLLD / PRV | 17. 1. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Seminář pro žadatele (a příjemce) k 1. výzvě MAS v PRV

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. pořádá dne 11. ledna 2018 seminář pro žadatele (a příjemce) k právě vyhlášené výzvě v Programu rozvoje venkova.
celý text

CLLD 2014-2020, CLLD / PRV | 3. 1. 2018 | Autor: Ing. Hana Dufková

Aktuální informace z MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Informujeme naše příznivce, podporovatele a také potencionální žadatele a příjemce dotací, že pokud chtějí získávat pravidelné informace z MAS, a to i včetně dotačních možností, že mají možnost se přihlásit k odběru novinek na webu MAS. celý text

ostatní, MAS SZK (členská základna) , CLLD 2014-2020 | 11. 12. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

Otázky a odpovědi pro žadatele a příjemce

Kancelář MAS informuje, že pro žadatele a příjemce v rámci implementace CLLD prostřednictvím Programu rozvoje venkova, Operačního programu zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu bylo zřízeno diskusní forum, kam žadatelé a příjemci mohou pokládat své dotazy (obdoba FAQ). celý text

ostatní | 11. 12. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

Seminář pro žadatele v 1. a 2. výzvě MAS - Operační program zaměstnanost

MAS informuje potencionální žadatele a příjemce v 1. a 2. výzvě MAS Sdružení Západní Krušnohoří (komunitní centra a prorodinná opatření), že seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční v úterý 12.12.2017 od 10 hodin v Droužkovicích, Rudé armády 23 (kancelář MAS). Změna termínu vyhrazena. celý text

CLLD / OP Z | 16. 11. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

1. a 2. výzva MAS - Operační program zaměstnanost bude vyhlášena 1. prosince 2017

MAS oznamuje, že 1. prosince bude vyhlášena 1. a 2. výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří z Operačního programu zaměstnanost.
1. výzva se bude týkat služeb mimo zákon o sociálních službách (komunitní centra).
2. výzva se bude týkat prorodinných opatření (dětské kluby, příměstské tábory). celý text

CLLD / OP Z | 16. 11. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

Harmonogram výzev PRV pro rok 2017 a první polovinu roku 2018

Předpokládáme vyhlášení výzvy v listopadu 2017 a to na fiche F02 (Investice do zemědělských podniků), F03 (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů), F04 (Lesnická infrastruktura) a F05 (Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností). celý text

CLLD / PRV | 8. 9. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

CLLD / Programový rámec Program rozvoje venkova

MAS má k realizaci PR Program rozvoje venkova Ministerstvem zemědělství alokovanou částku 41 480 tis. Kč. Ty by měly být rozděleny žadatelům prostřednictvím 10 fichí, přičemž fiche č. 10 je určena přímo pro MAS na realizaci projektů spolupráce. Konečným žadatelům bude rozděleno 39 591 tis. Kč. celý text

ostatní, CLLD 2014-2020, CLLD / PRV | 18. 7. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

SCLLD / IROP

Harmonogram výzev MAS pro IROP do června 2018 celý text

ostatní, CLLD 2014-2020 | 17. 7. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

SLLD - přišla depeše

3.7.2017 V 11:41 přišla depeše tohoto znění: Žádost o podporu strategie č. CLLD_15_01_125 - "Strategie komunitně vedeného rozvoje místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 - 2020" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů.

Víc k tomu momentálně není co dodávat :).
celý text

CLLD 2014-2020 | 3. 7. 2017 | Autor: Ing. Hana Dufková

Programový rámec OP Z k připomínkování


ostatní | 7. 3. 2016 | Autor: Ing. Hana Dufková
první předchozí
ze 3
poslední