Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Ředitelům základních a mateřských škol

na území působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

 

 

V Droužkovicích dne 21. června 2016

CJ – 16 - 290

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

ráda bych Vám nabídla (zdarma) podporu při čerpání finančních prostředků formou tzv. šablon. Nabízíme individuální podporu ve všech fázích podání, realizace, monitoringu a výkaznictví projektů v režimu zjednodušeného vykazování.

Jak asi víte, výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ již byla MŠMT zveřejněna. Žádosti o čerpání vybraných šablon bude možné průběžně podávat až do června 2017, ale projekty mohou školy realizovat již od 1.8.2016 (i když nejdříve měsíc před podáním žádosti o dotaci).

Bližší informace k připravovaným šablonám pro MŠ a ZŠ I najdete na www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-k-pripravovanym-sablonam-pro-ms-a-zs-i. MŠMT spolupracuje s Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc. MŠMT doporučuje obracet se v případě dotazů či nejasností výhradně na kontakty MŠMT, NIDV a MAS (podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě pod odkazem).

Šablony byly s úspěchem odzkoušeny v minulých letech na základních školách a jejich výhodou v porovnání s jinými projekty je jednoduchost a malá administrativní náročnost.

Na šablony v celkovém objemu 4 a půl miliardy korun mohou v období 2016-2018 dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování šablon je určena částka 200.000 korun na školu plus 2.200 korun na žáka. V případě, že jeden subjekt zřizuje mateřskou a základní školu, je určená částka na projekt 400.000 korun + 2.200 Kč na žáka. Školy mohou volit projekty složené ze šablon až do této výše.

Ze šablon si můžete na Vaší škole zaplatit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

Proto prosím, neváhejte a v případě zájmu nás kontaktujte mailem na info@maskaszk.cz nebo telefonicky 737 177 432 (H. Dufková).

Bc. Hana Dufková
ředitelka