Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

MAS Sdružení Západní Krušnohoří - provozní a animační výdaje

projekt číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002864

Realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 - 2020 (SCLLD) zabezpečují po technicko - organizační stránce zaměstnanci MAS pod vedením vedoucího pracovníka pro realizaci CLLD Bc. Hany Dufkové. Kancelář, kromě dalšího, připravuje vše potřebné pro jednotlivé výzvy. Je podřízena Výkonnému výboru. Ten je pro realizaci SCLLD rozhodovacím orgánem. Výběrovým orgánem je pak Výběrová komise.

Finančně je realizace SCLLD zajištěna díky projektu s názvem MAS Sdružení Západní Krušnohoří - provozní a animační výdaje, reg. číslo projektu  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002864, realizovaného na základě 6. výzvy IROP - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - SC 4.2.

Projekt je určen pro MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. na podporu činnosti v rámci "Přípravy a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s vlastní přípravou SCLLD a její realizací, včetně animace a evaluace. Tzn. např. proces přípravy a schvalování strategie a jejích případných změn, přípravu a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluaci SCLLD.  MAS bude plnit implementační roli v rámci IROP, OPZ a PRV. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podpora dobrovolnictví na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

V projektu budou realizovány zejména tyto aktivity:

V rámci realizace projektu budou realizovány tyto aktivity:
a) přípravné a podpůrné činnosti
b) provozní činnosti
c) animace SCLLD
d) animace školských zařízení v rámci OP VVV

Etapy projektu:

 1. etapa od 1.7.2015 do 31.12.2017
 2. etapa od 1.1.2018 do 31.12.2018

Logo IROP a MMR