Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Zpět

IROP - výzva č. 11 - bezpečná doprava

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

vyhlašuje 11. výzvu rámci Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Název výzvy:  „11.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Bezpečnost dopravy"

Číslo výzvy: 489/06_16_038/CLLD_15_01_125

Datum vyhlášení výzvy: 5.6.2020 v 10 hodin

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 5. 6. 2020 v 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 7. 2020 v 18 hodin

Finanční alokace výzvy: 9 000 000 Kč (jedná se o celkové způsobilé výdaje)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu (žádosti): 9 000 000 Kč

Výzva je zaměřena na implementaci Opatření č. F31 - Bezpečná doprava

Výzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 53. Zde najdete i Obecná pravidla pro žadatele.  

Text výzvy:

Přílohy Výzvy

Kontrolní listy

 • Kontrolní listy pro FN a P (formální náležitosti a přijatelnost)
 • Kontrolní listy pro věcné hodnocení

Dokumenty k výzvě ŘO IROP

Ostatní dokumenty

 

Projekty mohou být zahájeny 1.4.2014 a ukončeny nejpozději 30.6.2023.

Zacílení projektů:

Bezpečnost dopravy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

 

Konzultace: kancelář MAS, Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice, po předchozí domluvě, tel. 737 177 432, Ing. Hana Dufková, info@maskaszk.cz.   

Vyvěšeno: 5. 6. 2020

Zodpovídá: Ing. Hana Dufková

Zpět