Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Informace k dotacím

14.09.2020

PRV - 6. výzva - Seznam schválených projektů

Výkonný výbor (rozhodovací orgán MAS) na svém zasedání dne 8. září 2020 schválil projekty k podpoře v rámci 6. výzva MAS v programovém rámci PRV.

Detail Průběžné informace

04.08.2020

PRV - 6. výzva - upozornění pro žadatele

Upozorňujeme žadatele v 6. výzvě PRV, že během včerejška (3.8.) a dneška (4.8.) byly a jsou rozesílány chybníky k podaným žádostem. Žadatelé musejí chybníky vypořádat a svoje žádosti opětovně vrátit zpět na MAS do 5ti pracovních dní po odeslání chybníku. Chybníky jsou zasílány přes portál farmáře a zároveň na kontaktní mail, uvedený v žádosti o dotaci.

Detail Průběžné informace

28.07.2020

PRV - Příjem žádostí v 6. výzvě byl ukončen v pátek 24. července

24. jsme ukončili příjem žádostí o dotace v již 6. výzvě PRV. Přijali jsme celkem 21 projektů, z toho •17 projektů ve fichi č. 2 •1 projekt ve fichi č. 3 •3 projekty ve fichi č. 5 •0 projektů ve fichi č. 9

Detail Průběžné informace

28.07.2020

Žádosti o dotace - PRV - 6. výzva MAS

Detail Program rozvoje venkova

15.07.2020

Pro příjemce dotace - posun lhůt pro podání Monitorovacích zpráv

Z důvodů posunu lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 dochází k posunu termínu pro nejzazší podání Monitorovacích zpráv za rok 2019 u příslušných projektů a ročních příloh v rámci Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců na 18. 9. 2020.

Detail Průběžné informace

13.07.2020

Upozornění pro žadatele

Vzhledem k čerpání dovolených a dalším skutečnostem upozorňujeme potencionální žadatele, že od 17. do 24. července nebude možné provádět konzultace v otevřené výzvě PRV. Konzultace lze dopředu domluvit nejpozději ve čtvrtek 16. července do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Detail Průběžné informace

22.06.2020

PRV - výzva č. 6

Detail Program rozvoje venkova

16.06.2020

PRV - 6. výzva - seminář pro žadatele -

Seminář pro žadatele v 6. výzvě PRV se uskuteční dne 24. června 2020 od 14 hodin v Droužkovicích, Rudé armády 23,v zasedací místnosti v 1.patře. Svou účast, prosím předem potvrďte na e-mail info@maskaszk.cz.

Detail Průběžné informace

16.06.2020

PRV- avizo k vyhlášení výzvy č. 6

Informujeme, že 22.6.2020 bude vyhlášena 6. výzva PRV. Vyhlášeny budou fiche č. 2,3,5 a 9. Žádosti bude možné podávat od 22. června do 24. července 2020.

Detail Průběžné informace

28.05.2020

IROP - 11. výzva - bezpečná doprava

Informujeme, že dne 5. června bude vyhlášena již 11. výzva IROP, zameřená na bezpečnost dopravy s názvem „11.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Bezpečnost dopravy"

Detail Průběžné informace

28.04.2020

Monitoring podnikatelského plánu/projektu - Monitorovací list za rok 2019

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020

Detail Průběžné informace

16.04.2020

Pravidla 19.2.1_aktualizace 9.4.2020

Detail Program rozvoje venkova

30.03.2020

Pravidla 19.2.1._aktualizace 26.3.2020

Detail Program rozvoje venkova

12.02.2020

Žádosti o dotace - PRV - 5. výzva MAS

Detail Program rozvoje venkova

06.02.2020

PRV - Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 - pro žadatele

Rok 2020 přinesl změny nejen ve vzhledu Portálu farmáře, ale také ve způsobu dokládání některých příloh. Formuláře „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků“ a „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - de minimis“, se již nedokládají jako přílohy Žádosti o dotaci, ale přes samostatnou záložku, podobně jako dříve formulář „Finanční zdraví“. Nově se všechny uvedené formuláře dokládají přes záložku Průřezové přílohy.

Detail Průběžné informace

10.01.2020

PRV - výzva č. 5

Detail Program rozvoje venkova

09.01.2020

PRV - výzva č. 5 - informace

Informujeme, že výzva č. 5 bude vyhlášena v pátek 10. ledna. Od tohoto data až do 9.února bude možné žádosti prostřednictvím Portálu Farmáře podávat a to ve fichích č. 1,3,4 a 5.

Detail Průběžné informace

08.01.2020

Harmonogram výzev pro rok 2020

Detail Program rozvoje venkova

13.12.2019

PRV - 3. výzva - schválené projekty - průběžné schvalování

Dne 1. února 2019 byla vyhlášena 3. výzva PRV (MAS Sdružení Západní Krušnohoří). Ke dni 9. 12. byly v rámci průběžného schvalování schváleny další 3 projekty.

Detail Průběžné informace

13.12.2019

Programový rámec PRV_dodatek č.1

Detail Program rozvoje venkova

27.11.2019

PRV - Avizo - výzva č.5

Avizujeme, že očekáváme vyhlášení výzvy č. 5 programového rámce Program rozvoje venkova. Vyhlášení očekáváme 20. prosince a očekáváme vyhlášení Fichí č. 1,3,4 a 5. Tato informace je pouze orientační a není závazná.

Detail Průběžné informace

27.11.2019

Pravidla 19.2.1._aktualizace 1.12.2019

Detail Program rozvoje venkova