Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Informace k dotacím

12.02.2020

Žádosti o dotace - PRV - 5. výzva MAS

Detail Program rozvoje venkova

06.02.2020

PRV - Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 - pro žadatele

Rok 2020 přinesl změny nejen ve vzhledu Portálu farmáře, ale také ve způsobu dokládání některých příloh. Formuláře „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků“ a „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - de minimis“, se již nedokládají jako přílohy Žádosti o dotaci, ale přes samostatnou záložku, podobně jako dříve formulář „Finanční zdraví“. Nově se všechny uvedené formuláře dokládají přes záložku Průřezové přílohy.

Detail Průběžné informace

10.01.2020

PRV - výzva č. 5

Detail Program rozvoje venkova

09.01.2020

PRV - výzva č. 5 - informace

Informujeme, že výzva č. 5 bude vyhlášena v pátek 10. ledna. Od tohoto data až do 9.února bude možné žádosti prostřednictvím Portálu Farmáře podávat a to ve fichích č. 1,3,4 a 5.

Detail Průběžné informace

08.01.2020

Harmonogram výzev pro rok 2020

Detail Program rozvoje venkova

13.12.2019

PRV - 3. výzva - schválené projekty - průběžné schvalování

Dne 1. února 2019 byla vyhlášena 3. výzva PRV (MAS Sdružení Západní Krušnohoří). Ke dni 9. 12. byly v rámci průběžného schvalování schváleny další 3 projekty.

Detail Průběžné informace

13.12.2019

Programový rámec PRV_dodatek č.1

Detail Program rozvoje venkova

27.11.2019

PRV - Avizo - výzva č.5

Avizujeme, že očekáváme vyhlášení výzvy č. 5 programového rámce Program rozvoje venkova. Vyhlášení očekáváme 20. prosince a očekáváme vyhlášení Fichí č. 1,3,4 a 5. Tato informace je pouze orientační a není závazná.

Detail Průběžné informace

27.11.2019

Pravidla 19.2.1._aktualizace 1.12.2019

Detail Program rozvoje venkova

16.10.2019

Pravidla operace 19.3.1 - spolupráce

Detail Program rozvoje venkova

16.10.2019

Pravidla 19.2.1._aktualizace 1.12.2019

Detail Program rozvoje venkova

16.07.2019

PRV - upozornění pro žadatele ve 3. výzvě

Dovolujeme si upozornit úspěšné žadatele ve 3. výzvě PRV na jejich povinnost doložit doplněnou žádost o dotaci po realizovaném výběrovém řízení a to nejprve na MAS do 63 dní od zaregistrování projektů na SZIF a následně, po verifikaci doplněné žádosti a jejích příloh MASkou pak na SZIF, a to nejpozději do 70 dnů od zaregistrování projektů na SZIF. Zaregistrování projektů na SZIF bylo provedeno 21.5.2019.

Detail Průběžné informace

12.07.2019

PRV - upozornění pro žadatele na povinnost dokládání formulářů finančního zdraví

Upozorňujeme žadatele, kteří podávají (podali ve 4. výzvě PRV) projekty, u kterých jsou výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 1 mil. Kč, na povinnost doložit formuláře finančního zdraví.

Detail Průběžné informace

10.07.2019

PRV - upozornění - povinné přílohy předkládané po proplacení projektu

Upozorňujeme všechny příjemce v rámci PRV na jejich povinnost doložit po proplacení projektu monitorovací zprávu k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva je odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel.

Detail Průběžné informace

09.07.2019

OPZ - výzva č. 13 (897) - modifikace č.1

Upozorňujeme, že termín pro podání žádosti o dotaci na sociální podnikání ve výzvě MAS č.13 (897) byl prodloužen do 31.8.2019.

Detail Průběžné informace