Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

Severočeské doly a.s.

podpora Ústecký kraj

MŽP

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Informace k dotacím

13.07.2018

Avizo - příprava výzvy č. 2 k opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny

Informujeme potencionální žadatele, že výzva by měla být vyhlášena 1. srpna 2018.

Detail Průběžné informace

12.07.2018

OP Z - Upozornění na modifikaci výzvy č. 4

Upozorňujeme, že výzva č.4 (prorodinná opatření) byla modifikována.

Detail Průběžné informace

11.07.2018

Žadatelům ve 2. výzvě byly vráceny žádosti k doplnění / opravě

Upozornění pro žadatele

Detail Průběžné informace

11.07.2018

Harmonogram výzev pro období 07/2018 až 06/2019

Detail Program rozvoje venkova

30.06.2018

Příjem žádostí ve 2. výzvě PR PRV byl ukončen

V pátek 29. června byl ukončen příjem žádostí ve 2. výzvě MAS v programovém rámci Programu rozvoje venkova.

Detail Průběžné informace

30.06.2018

Žádosti o dotace - PRV - 2. výzva MAS

Detail Program rozvoje venkova

29.06.2018

Pravidla 19.2.1._pro rok 2018_29.3.2018

Detail Program rozvoje venkova

25.06.2018

OP Z - modifikace výzev č. 3 a 5

Informujeme, že proběhla modifikace výzev č. 3 a 5 (495 a 496). U obou výzev byl prodloužen termín pro podávání žádostí o dotace do 31.8.2018. Obě uvedené výzvy jsou již opět otevřené a žadatelé mohou své žádosti podávat.

Detail Průběžné informace

22.06.2018

OP Z - Pozastavení výzvy a prodloužení termínu pro podávání žádostí u výzev č. 3 a 5

Informujeme případné zájemce, že výzvy č. 3 a 5 byly dnes pozastaveny do doby schválení prodloužených termínů pro podání žádostí(do 31. srpna 2018) Řídícím orgánem. Jejich opětovné otevření by mělo proběhnout v řádově několika následujících dnech.

Detail Průběžné informace

22.06.2018

Avizo - příprava výzvy č. 2 k opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny

Informujeme případné zájemce, že v dohledné době MAS vyhlásí výzvu v rámci svého programového rámce IROP na opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny. Výzva je ve stadiu jejího schvalování řídícím orgánem. Celková alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 7 393 421 Kč.

Detail Průběžné informace

22.06.2018

Avizo - příprava výzvy č.3 k opatření F31 - Bezpečná doprava

Informujeme případné zájemce, že v dohledné době MAS vyhlásí výzvu v rámci svého programového rámce IROP na opatření F31 - Bezpečná doprava. Výzva je ve stadiu jejího schvalování řídícím orgánem. Celková alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 11 684 210,53 Kč.

Detail Průběžné informace

18.06.2018

Upozornění pro žadatele - prosba o součinnost

Dovolujeme si požádat žadatele ve druhé výzvě,Fichi č. 2, kteří si již stáhli formulář žádosti, aby si jej stáhli znovu a pro podání použili až tento nově stažený formulář. V původním byla chyba v preferenčních kritériích. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Detail Průběžné informace

16.06.2018

OP Z - Seminář pro žadatele/zájemce - pro výzvu č. 5 a 6

Zveme Vás na seminář k výzvě č. 5 a 6 - sociální služby, sociální podnikání, který se uskuteční dne 26. června 2018.

Detail Průběžné informace

16.06.2018

OP Z - Seminář pro žadatele/zájemce - pro výzvu č. 3 a 4

Zveme Vás na seminář k výzvě č. 3 a 4 - komunitní sociální práce, komunitní centra a prorodinná opatření,který se uskuteční dne 26. června 2018.

Detail Průběžné informace

15.06.2018

Pozvánka na seminář pro žadatele a příjemce dotace v PRV

Seminář pro žadatele a příjemce v PRV pro druhou výzvu MAS Sdružení Západní Krušnohoří se uskuteční v úterý 19.6.2018 od 10 hodin v zasedací místnosti v prostorách kanceláří MAS, na adrese Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice.

Detail Průběžné informace

15.06.2018

Prezentace k Výzvě č.2 PRV

Detail Program rozvoje venkova

12.06.2018

Informace ke komunikaci mezi žadatelem/příjemcem dotace, místní akční skupinou a SZIF při administrativních krocích v opatření 19.2.1

Tisková zpráva SZIF: Způsob komunikace mezi žadatelem/příjemcem dotace, místní akční skupinou (dále jen „MAS“) a SZIF je upraven Pravidly 19.2.1., částí A. Obecné podmínky, kapitolou 2. Dále se každý administrativní úkon (podání žádosti o dotaci, doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení, podání hlášení o změnách atd.) řídí postupem v příslušné kapitole Pravidel 19.2.1., případně detailním návodem uveřejněným na webových stránkách SZIF.

Detail Průběžné informace

01.06.2018

PRV - Výzva č. 2

Detail Program rozvoje venkova

30.05.2018

Předpokládané datum vyhlášení výzvy IROP - školy a školky

Dáváme na vědomí, že předpokládáme, že 1. výzva MAS v IROP, zaměřená na školy a školky (Opatření F34) bude vyhlášena 8. června. Sledujte, prosím, web www.maskaszk.cz.

Detail Průběžné aktuality

28.05.2018

Předpokládané datum vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Informujeme případné zájemce, že v nejbližších dnech by měla být vyhlášena výzva č. 2 MAS v Programu rozvoje venkova. Předpokládané datum vyhlášení je 1. červen 2018. Výzva se bude týkat fichí č. 2 -9.

Detail Průběžné aktuality

30.04.2018

Upozornění pro žadatele v PRV - doložení dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení

Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAS v termínu do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF, uvedeného ve výzvě MAS, a to elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě. Žadatel předloží na RO SZIF v termínu do 70. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF, uvedeného ve výzvě MAS ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, který je k dispozici na webu www.szif.cz. Datum zaregistrování Žádosti na RO SZIF je 30.4.2018.

Detail Průběžné informace

23.04.2018

Žádosti PRV byly vráceny ze strany MAS žadatelům k podání na SZIF

Upozorňujeme žadatele, že jsme jim vrátili žádosti z 1. výzvy k podání žádostí na SZIF.

Detail Průběžné aktuality

17.04.2018

Schválené žádosti o dotace - 1. výzva - PRV

Výkonný výbor na základě doporučení výběrové komise schválil k podpoře projekty 1. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova.

Detail Průběžné aktuality