Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Informace k dotacím

16.07.2019

PRV - upozornění pro žadatele ve 3. výzvě

Dovolujeme si upozornit úspěšné žadatele ve 3. výzvě PRV na jejich povinnost doložit doplněnou žádost o dotaci po realizovaném výběrovém řízení a to nejprve na MAS do 63 dní od zaregistrování projektů na SZIF a následně, po verifikaci doplněné žádosti a jejích příloh MASkou pak na SZIF, a to nejpozději do 70 dnů od zaregistrování projektů na SZIF. Zaregistrování projektů na SZIF bylo provedeno 21.5.2019.

Detail Průběžné informace

12.07.2019

PRV - upozornění pro žadatele na povinnost dokládání formulářů finančního zdraví

Upozorňujeme žadatele, kteří podávají (podali ve 4. výzvě PRV) projekty, u kterých jsou výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 1 mil. Kč, na povinnost doložit formuláře finančního zdraví.

Detail Průběžné informace

10.07.2019

PRV - upozornění - povinné přílohy předkládané po proplacení projektu

Upozorňujeme všechny příjemce v rámci PRV na jejich povinnost doložit po proplacení projektu monitorovací zprávu k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva je odevzdávána každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel.

Detail Průběžné informace

09.07.2019

OPZ - výzva č. 13 (897) - modifikace č.1

Upozorňujeme, že termín pro podání žádosti o dotaci na sociální podnikání ve výzvě MAS č.13 (897) byl prodloužen do 31.8.2019.

Detail Průběžné informace

09.07.2019

PRV - upozornění pro žadatele 4. výzvy

Upozorňujeme žadatele ve 4. výzvě PRV, že jim dnes (9.7.2019), prostřednictvím Portálu Farmáře, budou vráceny jejich žádosti k doplnění. Termín pro podání doplněných žádostí o dotaci je 16.7.2019 opět prostřednictvím portálu Farmáře. Dovolujeme si žadatele požádat, aby tuto lhůtu ve vlastním zájmu, pokud je to možné, zkrátili na minimum. Děkujeme.

Detail Průběžné informace

08.07.2019

Žádosti o dotace - PRV - 4. výzva MAS

Detail Program rozvoje venkova

02.07.2019

Střednědobá evaluace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 -2020

MAS měla za povinnost zpracovat do 30.6.2019 tzv. střednědobou evaluaci své strategie pro období 2014 - 2020. Zpráva byla zpracována podle příslušné metodiky k 31.12.2018.

Detail Průběžné aktuality

01.07.2019

OP Z - Avizo výzvy č. 15 - sociální služby

MAS informuje, že pravděpodobně 15. července bude vyhlášena výzva č. 15 Operačního programu zaměstnanost (OP Z), opatření sociální služby.

Detail Průběžné informace

20.06.2019

Aktuálně vyhlášené výzvy - stav k 20. 6. 2019

Souhrnný přehled o aktuálních výzvách MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Detail Průběžné aktuality

14.06.2019

IROP - obě žádosti podané v 1. výzvě splnily podmínky pro vydání právního aktu

S radostí informujeme, že oba dva projekty, které byly podány v 1. výzvě IROP, splnily podmínky k vydání právního aktu.

Detail Průběžné informace

11.06.2019

PRV - upozornění

Z důvodu plánované údržby informačního systému SZIF budou v termínu od pátku 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00 nedostupné Portál farmáře SZIF a www.szif.cz.

Detail Průběžné informace

11.06.2019

Upozornění - IROP - VYHLÁŠENÁ VÝZVA - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Dovolujeme si připomenout, že je prozatím do 1. července otevřená výzva č. 5 - sociální bydlení. Alokace, určená na tuto výzvu, je celkem 10 mil. Kč; max. celkové způsobilé výdaje na jeden projekt jsou 5 mil.Kč.

Detail Průběžné informace

11.06.2019

IROP - avizo 7. výzva - infrastruktura pro vzdělávání

Avizujeme, že počátkem července, pravděpodobně kolem 8. července, očekáváme vyhlášení výzvy na podávání žádostí na investice vzdělávací infrastruktury (předškolní, základní a zájmové, neformální a celoživotní). Předpokládaná alokace cca 12 mil. Kč. Pokud máte investiční záměr, sledujte náš web.

Detail Průběžné informace

11.06.2019

IROP - avizo 6. výzvy - investice do sociálního podnikání

Avizujeme, že počátkem července, pravděpodobně kolem 8. července, očekáváme vyhlášení výzvy na podávání žádostí na investice v sociálním podnikání. Předpokládaná alokace cca 5 mil. Kč. Pokud máte investiční záměr, sledujte náš web.

Detail Průběžné informace

10.06.2019

Aktualizace Strategie - žádost o součinnost - poskytnutí informací

Dovolujeme si Vás požádat o součinnost - poskytnutí informací, které pomohou zaktualizovat strategii v její implementační části, zejména v reálném nastavení zbylých alokací na jednotlivá opatření.

Detail Průběžné aktuality

29.05.2019

PRV - Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele ve 4. výzvě PRV se uskuteční 11. června od 11 hodin v kancelářských prostorách MAS Sdružení Západní Krušnohoří v Droužkovicích, Rudé armády 23. Prosíme, zájemci nechť se předem přihlásí.

Detail Průběžné informace

29.05.2019

PRV - výzva č. 4

Detail Program rozvoje venkova

27.05.2019

PRV - avizo - výzva č. 4

Avizujeme, že ve středu 29. května bude vyhlášena výzva č. 4 PRV. Vyhlášeny budou Fiche č. 3 a 5. Příjem žádostí bude probíhat od 29. května do 1. července 2019. Seminář pro žadatele bude 11. června v kancelářských prostorách MAS od 14 hodin.

Detail Průběžné informace

27.05.2019

Pravidla 19.2.1._aktualizace 1.6.2019

Detail Program rozvoje venkova