Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

Severočeské doly a.s.

podpora Ústecký kraj

MŽP

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Informace k dotacím

27.09.2018

IROP - avizo na výzvu č. 3 - bezpečná doprava

Upozorňujeme případné žadatele, že MAS chystá vyhlášení své 3. výzvy IROP, která se bude týkat opatření "bezpečná doprava". Opatření je navázáno na výzvu IROP č.53 - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD.

Detail Průběžné informace

26.09.2018

IROP - Výzva č. 2 - Podpora infrastruktry pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Dovolujeme si připomenout případným žadatelům, že MAS má od 1. srpna otevřenou výzvu na investice do infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s celkovou alokací na výzvu ve výši 7 393 421 Kč. Žádosti je možné podávat do 31. října 2018. Žádosti se podávají prostřednictvím MS2014+.

Detail Průběžné informace

26.09.2018

OP Z - je vyhlášena výzva č. 7 - zaměstnanost

Upozorňujeme potencionální žadatele, že MAS má od 17. září vyhlášenou svoji 7.výzvu v rámci svého Programového rámce Operační program zaměstnanost. Jedná se o výzvy na podporu zaměstnanosti. Žádosti je možné podávat do 19. prosince 2018 do 12 hodin prostřednictvím MS2014+.

Detail Průběžné informace

26.09.2018

OP Z - avizo na výzvu - sociální podnikání - upřesnění (oprava)

Informujeme žadatele, že výzva nemohla být v avizovaném termínu z administrativních důvodů otevřena. Její otevření se posunuje do období konce října až počátku listopadu. Děkujeme za pochopení.

Detail Průběžné informace

06.09.2018

OP Z - avizo na výzvu - sociální podnikání

Informujeme žadatele, že další výzva, zaměřená na podporu sociálního podnikání, bude vyhlášena 17. září 2018 a bude otevřená do 19.12.2018.

Detail Průběžné informace

03.09.2018

Přílohy výzvy č. 8

Detail OP Z

31.08.2018

Žádosti 2. výzvy PR PRV byly zaregistrovány SZIF dne 31.8.2018

Informujeme žadatele, jejichž žádosti o dotace v 2. výzvě PR PRV byly vybrány k podpoře, že tyto žádosti byly dnes, tj. 31.8.2018, zaregistrovány na SZIF. Pokud není realizace projektu řešena cenovým marketingem, jsou žadatelé předložit do 63. dne od zaregistrování žádosti na SZIF, t.j. od dneška, na MAS dokumenty vztahující se k výběrovému řízení.

Detail Průběžné informace

23.08.2018

Žádosti 2. výzvy vybrané k podpoře jsou vraceny žadatelům k podání

Upozorňujeme žadatele ve 2. výzvě PRV, že žádosti, vybrané k podpoře, jsou nyní vraceny žadatelům k podání žádostí již na SZIF. Většina žádostí byla již žadatelům vrácena, zbytek bude vrácen nejpozději během pátku 24.8.2018. Žadatelé si žádosti musí na SZIF poslat sami (přes portál Farmáře) nejpozději do 31.8.2018. Doporučujeme však to udělat neodkladně.

Detail Průběžné informace

21.08.2018

Schválené a neschválené žádosti 2. výzvy PR PRV

7. srpna projednala Výběrová komise žádosti předložené žadateli ve 2. výzvě PR PRV MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Detail Průběžné informace

17.08.2018

Upozornění pro žadatele 1. výzvy PRV

Upozorňujeme žadatele z 1. výzvy PRV, kteří prováděli výběr dodavatele výběrovým řízením, že SZIF v těchto dnech začíná zasílat chybníky. Chybníky jsou zasílány pouze prostřednictvím portálu Farmáře. Proto portál pečlivě sledujte.

Detail Průběžné informace

17.08.2018

MAS má první schválené žádosti PRV

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 16.8.2018 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 186 žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Byly schváleny pouze žádosti, které byly vybrány Místními akčními skupinami a u kterých již byla provedena administrativní kontrola. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech. Do 30 dnů od data vydání tiskové zprávy budou žadatelé schválených projektů vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Prostřednictvím Portálu farmáře (sekce „Nová podání“ → „Odeslané dokumenty ze SZIF“) bude žadatelům zaslán zvací dopis k podpisu Dohody včetně návrhu Dohody a aktuální podoby žádosti o dotaci.

Detail Průběžné informace

11.08.2018

Aktuálně vyhlášené výzvy - stav k 10.8.2018

Pro přehlednost zveřejňujeme přehled aktuálně vyhlášených výzev.

Detail Průběžné aktuality

06.08.2018

Přílohy Výzvy č.7

Detail OP Z

02.08.2018

Modifikace Výzvy č. 1 IROP - Podpora infrastruktury předškolního vzdělávání a základních škol

Informujeme případné žadatele, že výzva č. 1 IROP byla modifikována. Termín pro podání žádosti o dotaci byl prodloužen do 31. října 2018.

Detail Průběžné informace

01.08.2018

2. výzva IROP byla vyhlášena

Informujeme potencionální žadatele, že byla vyhlášena 2. výzva IROP, tentokrát na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Detail Průběžné informace

23.07.2018

PRV - 2.výzva - výběrová komise

Výběrová mise se sejde 7. srpna 2018 ve 14 hodin. Pozvánka je v příloze.

Detail Průběžné informace

20.07.2018

U žádostí o dotace ve 2. výzvě PRV byla ukončena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Žadatelé, kteří si podali žádost o dotaci ve druhé výzvě PRV, dnes obdrží e-mailem informaci o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti jejich žádosti.

Detail Průběžné informace

13.07.2018

Avizo - příprava výzvy č. 2 k opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny

Informujeme potencionální žadatele, že výzva by měla být vyhlášena 1. srpna 2018.

Detail Průběžné informace

12.07.2018

OP Z - Upozornění na modifikaci výzvy č. 4

Upozorňujeme, že výzva č.4 (prorodinná opatření) byla modifikována.

Detail Průběžné informace

11.07.2018

Harmonogram výzev pro období 07/2018 až 06/2019

Detail Program rozvoje venkova

30.06.2018

Příjem žádostí ve 2. výzvě PR PRV byl ukončen

V pátek 29. června byl ukončen příjem žádostí ve 2. výzvě MAS v programovém rámci Programu rozvoje venkova.

Detail Průběžné informace

30.06.2018

Žádosti o dotace - PRV - 2. výzva MAS

Detail Program rozvoje venkova

29.06.2018

Pravidla 19.2.1._pro rok 2018_29.3.2018

Detail Program rozvoje venkova

25.06.2018

OP Z - modifikace výzev č. 3 a 5

Informujeme, že proběhla modifikace výzev č. 3 a 5 (495 a 496). U obou výzev byl prodloužen termín pro podávání žádostí o dotace do 31.8.2018. Obě uvedené výzvy jsou již opět otevřené a žadatelé mohou své žádosti podávat.

Detail Průběžné informace

22.06.2018

OP Z - Pozastavení výzvy a prodloužení termínu pro podávání žádostí u výzev č. 3 a 5

Informujeme případné zájemce, že výzvy č. 3 a 5 byly dnes pozastaveny do doby schválení prodloužených termínů pro podání žádostí(do 31. srpna 2018) Řídícím orgánem. Jejich opětovné otevření by mělo proběhnout v řádově několika následujících dnech.

Detail Průběžné informace

22.06.2018

Avizo - příprava výzvy č. 2 k opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny

Informujeme případné zájemce, že v dohledné době MAS vyhlásí výzvu v rámci svého programového rámce IROP na opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny. Výzva je ve stadiu jejího schvalování řídícím orgánem. Celková alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 7 393 421 Kč.

Detail Průběžné informace

22.06.2018

Avizo - příprava výzvy č.3 k opatření F31 - Bezpečná doprava

Informujeme případné zájemce, že v dohledné době MAS vyhlásí výzvu v rámci svého programového rámce IROP na opatření F31 - Bezpečná doprava. Výzva je ve stadiu jejího schvalování řídícím orgánem. Celková alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 11 684 210,53 Kč.

Detail Průběžné informace