Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

2. výzva Programu "Podpora komunitního života na venkově 2019" bude vyhlášena v pondělí 17. června

Typ: Podpora komunitního života na venkově
S radostí informujeme, že naše MAS, stejně jako dalších sedm MAS v Ústeckém kraji, mohla díky aktivitě Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR a vstřícnosti Ústeckého kraje vyhlásit i 2. výzvu v programu "Podpora komunitního života na venkově".

V letošním roce rozdělí naše MAS 659 562 Kč mezi oprávněné žadatele, kterými mohou být:

 1. obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;
 2. spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;
 3. ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;
 4. obec.

Uvedenou právní formu musí mít žadatel minimálně do 31. 1. 2020.

 

Na druhou výzvu je určeno 289 742 Kč.

 

Žadatelé mohou žádat na:

 1. podporu spolkové činnosti;
 2. podporu drobného komunitního života;
 3. drobnou obnovu a údržbu občanské vybavenosti, veřejných a sportovních zařízení.

 

Minimální částka žádané dotace je 10 000 Kč, maximální pak 50 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 15% (dotace smí tvořit max. 85% z celkových způsobilých výdajů projektu).

 

Žádost je možné podávat od 17.června do 5. července 2019.

 

Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři buď osobně, poštou nebo datovou schránkou, se všemi relevantními přílohami. Žádost o dotaci je k dispozici zde. Přílohy žádosti jsou stejné, jako v 1.výzvě.

 

Předpokládaný termín pro ukončení výběru projektů je nejpozději 3. září 2019.

 

Výdaje jsou způsobilé (musí být uhrazeny) od 22. února 2019 do 31. prosince 2019. Financování je ex - post, závěrečné vyúčtování musí být na MAS předloženo nejpozději do 15. ledna 2020. Dotace pak bude za strany MAS převedena na účet žadatele do 31. ledna 2020. Pokud žadatel předloží bezvadné závěrečné vyúčtování dříve, bude mu dotace proplacena bezodkladně po schválení závěrečného vyútování ze strany MAS. V ojedinělých případech může ředitelka MAS povolit průběžné financování.

 

Při realizaci nesmíte zapomenout na zajištění povinné publicity Ústeckého kraje (jehož prostředky MAS rozděluje) a také MAS Sdružení Západní Krušnohoří. 

 

Informace a konzultace: Ing. Hana Dufková, tel. 737 177 432 - buď osobně po předchozí domluvě, nebo telefonicky, nebo e-mailem hana.dufkova@maskaszk.cz (upřednostňujeme).

 

Webová stránka programu: podpora-komunitniho-zivota-na-venkove/2019/. 


Vytvořeno: 15. 6. 2019
Poslední aktualizace: 15. 6. 2019 15:04
Autor: Ing. Hana Dufková