MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Dokumenty platné do 20.11.2014

Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství neziskového, ziskového a veřejného sektoru. Zásadou je, že veřejný sektor nesmí mít víc než 50% zastoupení jak v členské základně, tak v rozhodovacích orgánech. Ziskový, neziskový a veřejný sektor spolu na území MAS spolurpacují a této spolupráce využívají j rozvoji území dané MAS.

  • Veřejný sektor je u nás zastoupen obcemi  a organizacemi, vlastněnými obcemi  
  • Neziskový sektor  je u nás zastoupen občanskými sdruženími a nadací
  • ziskový (podnikatelský) sektor  je zastoupen zemědělskými i nezemědělskými podnikateli

Platné do 2.6., resp. 20.11.2014 a pro realizaci SPL 2008 - 2013:

Stanovy - změna č. 3

Stanovy - změna č. 2

Stanovy - změna č. 1

Stanovy

Organizační struktura 

Organizační řád

Výkonný výbor, programový výbor, výběrová komise, monitorovací komise

Jednací řád pro (SPL) - schváleno 9.6.2011 

Aktuální členská základna - k 30.4.2014

Přihláška ke členství - platná do 31.12.2014 - již NEPOUŽÍVEJTE
"Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům a právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem sdružení. O přijetí rozhodují členové výkonného výboru sdružení na svém časově nejbližším jednání prostou většinou hlasů přítomných. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů. Podmínkou členství v MAS je zachování rozložení členské základny dle principu LEADER. Tuto podmínku realizuje výkonný výbor". (Stanovy, Článek IV - Členství ve sdružení).

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Zpravodaj

Zpravodaj

Plakát dožínky 2024

dožínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
6
28
6
29
6
30
6
31
6
1
12
2
8
3
6
4
6
5
7
6
6
7
7
8
11
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
8
16
6
17
5
18
5
19
5
20
6
21
7
22
15
23
8
24
5
25
5
26
5
27
6
28
6
29
10
30
5

QR kod pro platbu na KONTO MATÝSEK

GR kod

konto MATÝSEK

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.