Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 1x party stan nůžkový 3x3 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Podporuji Konto Matýsek

Přispět nyní můžete i platební kartou, případně převodem - kliknutím na obrázek se Vám otevře darovací formulář - je to jednoduché.
Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

podpora Ústecký kraj

 

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství neziskového, ziskového a veřejného sektoru. Zásadou je, že veřejný sektor nesmí mít víc než 50% zastoupení jak v členské základně, tak v rozhodovacích orgánech. Ziskový, neziskový a veřejný sektor spolu na území MAS spolurpacují a této spolupráce využívají j rozvoji území dané MAS.

 • Veřejný sektor je u nás zastoupen obcemi  a organizacemi, vlastněnými obcemi  
 • Neziskový sektor  je u nás zastoupen občanskými sdruženími a nadací
 • ziskový (podnikatelský) sektor  je zastoupen zemědělskými i nezemědělskými podnikateli

Platné do 2.6., resp. 20.11.2014 a pro realizaci SPL 2008 - 2013:

Stanovy - změna č. 3

Stanovy - změna č. 2

Stanovy - změna č. 1

Stanovy

Organizační struktura 

Organizační řád

Výkonný výbor, programový výbor, výběrová komise, monitorovací komise

Jednací řád pro (SPL) - schváleno 9.6.2011 

Aktuální členská základna - k 30.4.2014

Přihláška ke členství - platná do 31.12.2014 - již NEPOUŽÍVEJTE
"Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům a právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem sdružení. O přijetí rozhodují členové výkonného výboru sdružení na svém časově nejbližším jednání prostou většinou hlasů přítomných. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů. Podmínkou členství v MAS je zachování rozložení členské základny dle principu LEADER. Tuto podmínku realizuje výkonný výbor". (Stanovy, Článek IV - Členství ve sdružení).