Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Půjčovna

Půjčíme Vám vybavení pro pořádání akcí:
 • 1x party stan 6 x 12 m 
 • 2x party stan 5 x 8 m
 • 20x pivní sety
 • 2x propan - butanové vytápění 30 kW
 • 24x prodejní stánky
 • 1x přívěsný vozík
 • 2x výčepní zařízení se suchým chlazením
 • 4x propan - butanový tepel. zářič (klobouk) 8 kW
 • 2x ozvuč. souprava 15"  300W 
 • 2x. bezdrát. mikrofon
 • 2x varný termos

Ceník půjčovného

Pomáháme

POMÁHÁME

Děkujeme všem, kteří přispíváte potřebným spoluobčanům. 

Kdo jste  přispěli nebo přispějete na KONTO Matýsek, jehož je MAS zakladatem, můžete si mailem nebo telefonicky vyžádat darovací smlouvu. 

Bankovní výpisy KONTA Matýsek najdete zde.

Podporují nás

Severočeské doly a.s.

podpora Ústecký kraj

MŽP

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Národní síť MAS ČR

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Archivace webu

1

Uložte si naši vizitku

QR kod MAS Sdružení Západní Krušnohoří - vizitka

Obsah

Stránka

Programový rámec OP Z k připomínkování


Důvodová zpráva a návrh alokací na aktivity programového rámce Operačního programu zaměstnanost k připomínkování do 9. března 2016.

Správce Webu, 7. 3. 2016

Strategie k připomínkování


Předkládáme veřejnosti návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 - 2020 veřejnosti k připomínkování. Schvalování návrhu je na programu jednání valné hromady MAS SZK dne 10.3.2016.

Správce Webu, 2. 3. 2016

CLLD - Programový rámec Integrovaný regionální operační program - návrh alokací (důvodová zpráva) k veřejnému připomínkování


Důvodová zpráva a návrh alokací na fiche (opatření) programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu k připomínkování do 7. března 2016.

Vaše případné připomínky můžete zasílat do 6. března 2016. Můžete je vkládat on - line zde  https://docs.google.com/forms/d/1XHWb2nkEwjR1CNnF4-gcjQnfrMHD3TaqIGl9PM1UiEE/viewform

Pokud máte návrh na změnu návrhu, pak prosíme o Váš jasně definovaný návrh.

Příloha: Dúvodová zpráva - návrh alokací IROP


Správce Webu, 1. 3. 2016

CLLD - Programový rámec Program rozvoje venkova - návrh alokací (důvodová zpráva) k veřejnému připomínkování


Důvodová zpráva a návrh alokací na fiche (opatření) programového rámce Programu rozvoje venkova k připomínkování do 6. března 2016.

Důvodová zpráva je v příloze.

Vaše případné připomínky můžete zasílat do 6. března 2016. Můžete je vkládat on - line zde  https://docs.google.com/forms/d/1D-rIm9ulc2ILaS5ouRFKb7rnOXJUWpAi7MpWv05_qBI/viewform

Pokud máte návrh na změnu návrhu, pak prosíme o Váš jasně definovaný návrh.

Děkujeme.

Příloha: Důvodová zpráva - alokace Program rozvoje venkova


Správce Webu, 29. 2. 2016

Zásobník projektů IROP - poslední výzva!!!


V příloze (na konci příspěvku) jsou rozpracované návrhy aktivit, které by bylo možné realizovat prostřednictvím MAS /CLLD v IROP. V zásobníku projektů máme projektů poměrně značné množství, jen část ale z nich je "financovatelných" z IROP. Na druhou stranu je poměrně značné množství aktivit v IROP, na které není v zásobníku zatím žádný projekt zaznamenán.

Proto Vás žádám, abyste se ve svém zájmu pečlivě seznámili s materiálem v příloze  na konci textu příspěvku) a pokud máte ještě nějaké další plány, tak abyste je zavedli do zásobníku projektů IROP.

Není třeba popisovat složitě, stačí velmi stručně napsat, že např. vybudujete 3 bezbariérové přechody v obci té a té (nebo podobně).Projet by měl mít integrovaný charakter - měl by vyřešit problém např. v celé vesnici, není v zájmu IROP, aby se budovaly tři přechody v rámci tří různých akcí, ale najednou. Nechceme, abyste zdůvodňovali proč to chcete apod. Jen potřebujeme vědět, že to máte v plánu a kolik toho uděláte.  Prosím do 25. února – musíme ve strategii nastavit indikátory výstupu a výsledku a taky ony alokace. 

On - line zásobník projektů IROP

Příloha - IROP aktivity


Správce Webu, 19. 2. 2016

Zásobník projektů k PRV - poslední výzva!!!


V příloze (na konci příspěvku) jsou rozpracované návrhy aktivit, které by bylo možné realizovat prostřednictvím MAS /CLLD v Programu rozvoje venkova.

V zásobníku projektů máme projekty na investice do zemědělských podniků za cca 30 mil. Kč, dotace by byla tedy cca 15 mil. Kč, pokud by se realizovaly všechny.

Dál máme v zásobníku projektů projekty na mimozemědělské projekty ve výši asi 600 tis Kč.

Alokaci předpokládáme asi 40 mil. Kč.

Proto Vás tímto všechny žádám a prosím, abyste se zamysleli a hlavně mi to obratem sdělili, zda někdo z Vás přemýšlí o nějaké investici – viz příloha. Pokud ne, tak je potom na zamyšlení, zda ve strategii vůbec aktivity, o které není zájem, uvádět a počítat s nimi. Na druhou stranu, pokud tam nebudou, tak je nebude možné využít. Podmínkou čerpání bude vytvoření přiměřeného množství pracovních míst (přepočtené stavy) – na  200 000 EUR žadatel vytvoří 1 pracovní místo.

V zásobníku nemáme žádné projekty na zpracování produkce (zemědělské i lesnické),  z lesnictví, pozemkové úpravy apod. Máme alokovat na tyto aktivity prostředky????

Prosím o reakci obratem prostřednictvím on – line formuláře. Není třeba popisovat složitě, stačí velmi stručně napsat, že např. rekonstruujete 2 km lesních cest v k.ú. Blatno (nebo podobně). Nechceme, abyste zdůvodňovali proč to chcete apod. Jen potřebujeme vědět, že to máte v plánu a kolik toho uděláte.  Prosím do konce týdne – musíme ve strategii nastavit indikátory výstupu a výsledku a taky ony alokace.  

PŘÍLOHA

On - line formulář


Správce Webu, 17. 2. 2016

Máte typy na turisticky zajímavé cíle na území MASky?


Pro účely dopracování místní rozvojové strategie (CLLD) pro období 2014 - 2020 bychom rádi získali informace o turisticky zajímavých cílech na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří. 

Pokud víte o takových místech, která byste doporučili svým známým či kamarádům navštívit, řekněte nám, prosím, o nich. Pro každého může být zajímavé k návštěvě či shlednutí něco jiného. Pro někoho to může být přírodní lokalita jako rašeliniště, pro jiného kostel v obci xx na návsi, pro dalšího keramická dílna paní XY., apod. Řekněte nám o nich prostřednictvím velmi jednoduchého formuláře, ve kterém z rozevíracího seznamu vyberete pouze obec, kde se cíl nachází a následně velmi jednoduše napíšete, o jaký cíl se jedná (rašeliniště, termální koupaliště, lyžařská sjezdovka, běžecká trasa apod.).

Vaše typy budou zaznamenány ve strategii.

Děkujeme.

Formulář k vyplnění: https://docs.google.com/forms/d/133l56VuAl2bPLW_7XtbQkm_z-q4XJaGzlSMCrX8BSd4/viewform?usp=send_form.     


Správce Webu, 6. 10. 2015

Informace - Aktivity podporované v rámci 4.1. IROP - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje


Pro snadnější orientaci v tom, co bude možné realizovat pro naplnění Strategie komunitně vedeného rozvoje z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím specifického cíle 4.1. IROP (Posílení komunitně vedeného místního rozvoje) jsme pro Vás připravili přehled aktivit, které by mohlo být možné podporovat.

Jsou sepsané zde v příloze

Prezentace MMR k dané problematice


Správce Webu, 14. 9. 2015

Informace - Aktivity podporované v rámci 2.3 OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje


Jaké aktivity bude možné podporovat v rámci Operačního programu Zaměstnanost najdete celkem přehledně popsané v tomto dokumentu.


Správce Webu, 10. 9. 2015

Výzva k doplnění zásobníku projektů - podnikání (zemědělské i ostatní)


Na základě včerejšího pracovního jednání k podnikání na venkově se obracíme na všechny, kdo mají nějaký projektový záměr v oblasti živnostenského nebo zemědělského podnikání, aby ho vepsali do zásobníku projektů. Jedná se nám o projekty, které máte zájem realizovat na území naší MAS a čerpat na ně prostředky prostřednictvím naší MAS. To proto, abychom si mohli být jisti, že celou alokaci, kterou k tomu budeme mít k dispozici, budeme schopni skutečně vyčerpat. Prosíme o vložení Vašich záměrů do zásobníku projektů zde: https://docs.google.com/forms/d/1rMBzbfadL3975HfF9Iy4xzhIC81sMRx3U9E3Met1Wkw/viewform?usp=send_form#start=invite.

Pro zemědělce: Jistě víte, že v PRV bude možné žádat na sklady obilovin a olejnin a zemědělské stroje pouze prostřednictvím MAS. Ve „velkém“ PRV je možné žádat v případě nákupu strojů pouze o speciální zemědělské stroje, sklady obilovin a olejnin nebude možné podporovat vůbec.  

Prostřednictvím CLLD budou podporovány aktivity podle článků Programu rozvoje venkova 

 • Článek 14

  Předávání znalostí a informační akce

 • Článek 17, odst.1., písmeno a)

  Investice do zemědělských podniků

 • Článek 17, odst.1., písmeno b)

  Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • Článek 17, odst.1., písmeno c)

  Lesnická infrastruktura

 • Článek 19, odstavec 1., písm. b)

  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 • Článek 24, odstavec 1., písm. a)

  Zavádění preventivních opatření v lesích

 • Článek 25
 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • Neproduktivní investice v lesích
 • Článek 26

       Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

 • Článek 35, odst. 2., písmeno c)

  Sdílení zařízení a strojů

 • Článek 35, odst. 2., písmeno d)

  Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 • Článek 44

       Činnosti spolupráce s rámci iniciativy LEADER

Dokument - Program rozvoje venkova 2014 - 2020 


Správce Webu, 10. 9. 2015

Stránka